GÓI ĐIỀU

THÔNG TIN GÓI ĐIỀU CẬP NHẬP 24H:

* Gói Điều cung cấp thông tin giá cả hạt Điều trong nước và quốc tế.

* Cung cấp thông tin về các chăm sóc, cảnh báo dịch bệnh gây hại trên Điều và cách phòng tránh, điều trị dịch bệnh.

* Các thông tin quan trọng khác liên quan đến cây Điều và thị trường giá Điều.

* Gói Điều hiện cung cấp theo các hình thức: gói ngày.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ:

* MIỄN PHÍ 01 ngày sử dụng dịch vụ với thuê bao đăng ký lần đầu tiên.

* Đăng ký gói Điều theo ngày, soạn tin DIEU gửi 1095 hoặc click Đăng ký  (Giá cước: 1.000đ/ngày).

* Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày.