GÓI CÁ

THÔNG TIN GÓI CÁ:

  • Gói Cá cung cấp thông tin giá các loại Cá ở các tỉnh Nam Bộ.
  • Hướng dẫn quy trình nuôi, chăm sóc, thu hoạch Cá.
  • Cách phòng tránh dịch bệnh hại Cá và các thông tin khác ảnh hưởng đến Cá.
  • Gói Cá hiện cung cấp theo hình thức gói ngày.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ:

* Đăng ký gói Cá theo ngày, soạn DKA gửi 1595 hoặc click Đăng ký 

(Giá cước: 2.000đ/ngày).

HƯỚNG DẪN HỦY GÓI:

* Để hủy gói Cá, soạn HUY DKA gửi 1595