GÓI COMBO

THÔNG TIN GÓI COMBO:

  • Cung cấp thông tin Thời tiết, thông tin các gói Nông nghiệp phù hợp với đặc thù từng vùng/miền của khách hàng
  • Gói Combo hiện cung cấp theo hình thức gói ngày.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ:

* Đăng ký gói Combo theo ngày, soạn DK gửi 1595 hoặc click Đăng ký 

(Giá cước: 2.000đ/ngày).

HƯỚNG DẪN HỦY GÓI:

* Để hủy gói Combo, soạn HUY DK gửi 1595