GÓI THỦY SẢN NGÀY

THÔNG TIN GÓI THỦY SẢN NGÀY:

  • Gói Thủy hải sản tập trung cung cấp thông tin giá, định hướng thị trường về giá của một số loại thủy hải sản tại nhiều tỉnh ven biển trên cả nước.
  • Hướng dẫn quy trình nuôi, cách chăm sóc, phòng tránh dịch bệnh hại của một số loại thủy hải sản và các thông tin khác ảnh hưởng đến các loại thủy hải sản.
  • Gói Thủy sản hiện cung cấp theo hình thức gói ngày

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ:

* Đăng ký gói Thủy sản theo ngày, soạn DKB gửi 1595 hoặc click Đăng ký 

(Giá cước: 2.000đ/ngày).

HƯỚNG DẪN HỦY GÓI:

* Để hủy gói Gói Thủy sản, soạn HUY DKB gửi 1595