GÓI TÔM

THÔNG TIN GÓI TÔM:

  • Gói Tôm tập trung cung cấp thông tin giá các loại Tôm tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ.
  • Hướng dẫn quy trình nuôi, cách chăm sóc, phòng tránh dịch bệnh hại Tôm và các thông tin khác ảnh hưởng đến Tôm.
  • Gói Tôm hiện cung cấp theo hình thức gói ngày

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ:

* Đăng ký gói Tôm theo ngày, soạn DKO gửi 1595 hoặc click Đăng ký 

(Giá cước: 2.000đ/ngày).

HƯỚNG DẪN HỦY GÓI:

* Để hủy gói Tôm, soạn HUY DKO gửi 1595