GÓI HỒ TIÊU

THÔNG TIN GÓI HỒ TIÊU:

* Gói Tiêu cung cấp thông tin về giá Tiêu trong nước và quốc tế, xu hướng thị trường Hồ Tiêu.

* Cung cấp thông tin cảnh báo các loại dịch bệnh trên cây Tiêu và cách phòng, trị bệnh; cách chăm sóc… cây Tiêu từ chuyên gia.

* Gói Tiêu hiện cung cấp theo các hình thức: gói ngày.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ:

* Đăng ký gói Hồ tiêu theo ngày, soạn DKH gửi 1595 hoặc click Đăng ký  (Giá cước: 2.000đ/ngày).

HƯỚNG DẪN HỦY GÓI:

* Để hủy gói Hồ tiêu, soạn HUY DKH gửi 1595